1 okt. 2010

28. BågeVar allt lite sugen att låna denna båge och sussa upp för denna lilla backen.
Men den var inte så liten den visade sig vara 8km och väldigt brant och många bågar han det bli på vägen innan vi var uppe på toppen. Tänk är man en klok mor att dra med sig ungar i 40 graders värme och klättra uppför mitt på dagen!
fast dom fick smaka kaktusfrukten och givitvis fanns det cocacola och köpa precis över allt till och med fick min man fatt i Pepsi Max till sig.

Staden har precis som Turkiet i stort styrts av många olika imperier under de senaste 1000-talen. Ett av de mer betydande var Seljuksultanatet Rûm under medeltiden. Under denna tid restes flera betydande byggnader, såsom Kızıl Kule (år 1226), det röda tornet. Fästningen ligger på en klippa med utsikt över staden och huserar idag Alanyas etnografiska museum. I museet kan du bland annat se olika verk skapade av invånare i och runt Alanya. Lättaste vägen dit är med buss eller med någon av stadens taxibilar.

Här är kartan!

- - -

The way to the top was 8km and very steep and I wanted to take that bows to the top. Imagine you are a wise mother to take the kids in 40 degree heat and the climb and even more up in the middle of the day!
But they did tast cactus fruit and there were CocaCola to buy anywhere luckily my husband got hold of Pepsi Max!

Alanya has a lot to show off, thanks to its long history. The city has just as Turkey in general been ruled by many empires over the last 1000's. One of the more significant was Seljuksultanatet place during the Middle Ages. During that time several major buildings were erected, such as Kızıl Kule (in 1226), the red tower. The fortress is situated on a cliff overlooking the town and now houses the ethnographic museum of Alanya. In the museum you can see, inter alia, various works created by residents in and around Alanya. Easiest way there is by bus or by some of the city's taxis.

Here is a map!
273 av 365