4 okt. 2010

277. Stad

Även en stad måste börja med första stenen.

Alanya är en stad i sydvästra Turkiet. Den är belägen på en liten halvö vid foten av Taurusbergen i provinsen Antalya, cirka 140 kilometer sydöst om staden Antalya på Anatoliens sydkust mot Medelhavet. Invånarantalet uppgick till 91 713 i slutet av 2007.[1] Varje sommar besöks staden av mängder av turister, främst skandinaviska, finska, tyska, ryska, polska och nederländska. Staden har även en större hamn. Tack vare turismen och expansionen har handeln ökat markant och flera storköpscentra har etablerats.

Staden grundades som Alaiye ("Alis stad") på 1200-talet av seldjukerna runt en borg uppe på en klippa vid kusten. Försvarsverket Kizil kule uppfördes 1226. Numera återstår endast borgen på klippan och den moderna staden breder ut sig nedenför denna. År 1933 döptes staden om till Alanya. Sedan 1960-talet har den vuxit rejält, främst tack vare turismen som blomstrat stort sedan 1980-talet.

Alanya har medelhavsklimat med mycket varma, soliga somrar och milda, nederbördsrika vintrar. Högsta medeltemperaturen under den varmaste månaden augusti är 31°C med omkring 21°C på natten. Årsnederbörden är cirka 1 105 mm, somrarna är dock regnfria.
Alanya är sedan 2007 en vänort till Borås.

Här bodde vi!

- - -


Alanya is a city in southwestern Turkey. It is located on a small peninsula at the foot of the Taurus Mountains in the province of Antalya, about 140 kilometers southeast of the city of Antalya on the Anatolian coast on the Mediterranean. The population was 91 713 at the end of 2007. [1] Every summer the town is visited by lots of tourists, mainly Scandinavian, Finnish, German, Russian, Polish and Dutch. The city also has a major port. Thanks to tourism and expansion of trade has increased significantly and several supermarkets centers have been established.
The city was founded as Alaiye ("Ali's city") to 1200s of Seljuk Turks around a castle atop a cliff on the coast. Defense Agency Kizil kule built 1226th Now all that remains is the castle on the rock and the modern town spreads nedenför this. In 1933 the town was renamed to Alanya. Since 1960 it has grown considerably, mainly thanks to tourism flourished as large since the 1980s.
Alanya has a Mediterranean climate with very hot, sunny summers and mild, humid winters. Maximum average temperatures during the hottest month in August is 31 ° C to about 21 ° C at night. Average annual rainfall is about 1105 mm, summer rain is free.277 av 365

Ps. Sugen på att åka dit? You want to go?