20 okt. 2010

186. MyntNi som är här för Ordlös Onsdag - sluta läs nu!
Länkade detta inlägg men sedan blev jag så nyfiken så jag började googla och skrev om mynt med massa text och det blev inte "Ordlöst" - Konstigt
förlåt.


Det svenska enkronemyntet är ett silverfärgat svenskt mynt med värdet 1 svensk krona. Det väger 7 gram, har en diameter på 25 mm, en kanthöjd på 1,88 mm och är legerad av 75 % koppar och 25 % nickel. Alla svenska 1-kronor som getts ut från och med år 1875 är giltiga betalningsmedel.

2001–
Denna enkrona är designad av Ernst Nordin.
Kanten är räfflad och myntet är silverfärgat. Åtsidan är ett porträtt av Carl XVI Gustafs med texten "CARL XVI GUSTAF • SVERIGES KONUNG ". Frånsidan är en avbildning av en kunglig krona med kungens valspråk "FÖR SVERIGE • I TIDEN". Undertill den kungliga kronan visas valören "EN KRONA" samt siffran "1".

2009, finlandsmyntet.
Från 15 januari och under resten av 2009 hade de enkronor som gavs ut en annan utformning på frånsidan för att uppmärksamma att det då var tvåhundra år sedan Finland separerades från Sverige i efterdyningarna av Finska kriget, 1809. Frånsidan har designats av Annie Winblad Jakubowski och ska symboliskt avbilda havet som förbindelselänk mellan Sverige och Finland. Ett citat löper runt myntets övre kant och omringar havet. Citatet är hämtat ur Anton Rosells bok Studentbesöket i Finland 1857 och lyder "DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET". Åtsidan är oförändrad, formgiven av Ernst Nordin, och avbildar Carl XVI Gustafs porträtt i profil.

- - -

The Swedish enkronemyntet is a silvered Swedish coins with a value of 1 Swedish Krona. It weighs 7 grams, has a diameter of 25 mm, an edge height of 1.88 mm and is alloy of 75% copper and 25% nickel. All Swedish 1-crowns that were issued from the year 1875 are legal tender.

2001 -
The bottle cap is designed by Ernst Nordin.
The edge is serrated and the coin is silver. Obverse is a portrait of Carl XVI Gustaf text "Carl XVI Gustaf • SWEDEN'S KING". From page is a depiction of a royal crown with the royal motto "For Sweden • IN TIME". Underneath the royal crown appears lettering "One krona (Swedish money)" and "1".

2009, finland coin.
From January 15 and during the remainder of 2009, the krona coins that were issued a different design on the side to pay attention to it then it was two hundred years ago Finland was separated from Sweden in the aftermath of the Finnish War, 1809th From the page has been designed by Annie Winblad Jakubowski and will symbolically depict the sea as a link between Sweden and Finland. A quote goes around the top edge of the coin and the surrounding sea. Quoted from Anton Rosell's book Student visit to Finland in 1857 and reads "THE WONDERFUL STORY OF A COUNTRY ON THE OTHER SIDE The sea". Obverse is unchanged, designed by Ernst Nordin, and depicts Carl XVI Gustaf in profile.293 av 365