24 aug. 2010

3. Allmänna kommunikationsmedelALL(a) MÄN har dessa som KOMMUNIKATIONSMEDEL eller?

Lite lek med ord men bilden är ändå passande då man just mer och mer kommunicera på detta sätt, har blivit allt mer allmänt.
Men även papper och penna och en hederlig anslagstavla som finns i bakgrunden duger bra!


233 av 365