6 aug. 2010

206. OmringadGäller att hitta lite udda vinklar och fånga det det lilla extra.
Vet du var det är?


Gunnebo slott är beläget i nordöstra delen av Mölndals kommun (Stensjöns församling), mellan Mölndal och Pixbo.
Det ligger nära Rådasjön och Stensjön. Gunnebos historia kan följas tillbaka till 1397, då namnet för första gången uppträder på en storgård med tillhörande kvarn. Sedan dess har gården varit i kunglig, kyrklig och frälse ägo.

Namnet kan spåras i de skriftliga källorna till Gunnobodher 1397, vidare Gunnerbo 1533, Gunnebodh 1609 och Gunnebo 1881. Förleden Gunne- anses komma av det fornsvenska kvinnonamnet Gunna eller det likväl fornsvenska mansnamnet Gunne. Befolkningen kallades här i äldre tider (1659) för Gunneboer.
Slott eller inte?
Gunnebo uppfördes som sommarvilla av en icke-adlig familj och bör i den meningen inte kallas för slott. Ordet slott gällde ursprungligen alla kungliga byggnader, men i slutet av 1800-talet började stora herrgårdar att kallas för slott. Gunnebo kallades redan under tillkomstperioden för "det lilla fagra träslottet" och man skrev, att "träbyggnaden är som ett litet slott".
1929 började ägarinnan Hilda Sparre att marknadsföra Gunnebo som ett slott och sedan dess har det tradition att kallas så.Dagens verksamhet vid Gunnebo drivs av Gunnebo slott och trädgårdar.

Hela parkanläggningen är öppen för allmänheten året runt och slottet kan beses invändigt vid guidade turer. I samverkan med föreningen Westgiöta Gustavianer anordnar Gunnebo Slott varje år Gunnebo Slottsspel, ett av Sveriges främsta och mest heltäckande 1700-talsarrangemang.
Slottet anordnar även andra musik- och kulturevenmang och är en viktig del av kommunerna Mölndal och Göteborgs kulturliv. Slottet har även en restaurang med inriktning på ekologisk och historisk mat.


Gunnebo slott

_______________________________________________

Gunnebo slott (Gunnebo House) is a château located outside Gothenburg, in Mölndal Municipality, between Mölndal and Pixbo in Sweden.

The estate consists of a main building from the end of the 18th century, built by John Hall, and drawn by city architect Carl Wilhelm Carlberg in a Neoclassical architecture. Gunnebo has one of Sweden's finest and best preserved baroque gardens.
The 18th century interior was recreated in the 1950s, when Mölndal Municipality bought the estate. The last private owner, mrs. Hilda Sparre, died in 1948. Several original furniture were brought back to Gunnebo during the 20th century.


Both king Gustav III of Sweden and Marie Thérèse of France visited the Hall family at Gunnebo. King Gustav V visited Hilda Sparre at the House in the early 20th century. In June 2001 guests of the EU-summit in Gothenburg, among whom United States president George W Bush, visited Gunnebo House.


The parks are open to the public and the interior of the House can be seen with a guided tour. Guided tours are offered for visitors the year around and there is also a shop and a restaurant. Every summer, an open air theatre is held in the gardens. Gunnebo House should not be mistaken with the village of Gunnebo in the province of Småland, South-East Sweden.


Outdoor Wednesday
216 av 365