16 aug. 2010

198. NyckelhålUndra vad som gömmer sig bakom dessa dörrar?
Något värdefullt med alla dessa lås. Gammalt i allafall som fått följa med tidens utveckling!

- - -

I wonder what lies behind these doors?
Something useful with all these locks. Older, in all cases received follow recent developments!


224 av 365