27 sep. 2010

252. September

Liten och stor Björk!
Den i Sverige och Skandinavien vanligaste björken heter vårtbjörk (Betula pendula), och kom invandrad söderifrån. Från den har varianten ornäsbjörken (Betula pendula f dalecarlica) uppstått.
Den med den vitaste stammen heter glasbjörk (Betula pubescens), och kom invandrad norrifrån. Från den har en variant som fjällbjörk (Betula pubescens tortuosa) utvecklats, utan att anses som egen art.
Dvärgbjörken (Betula nana) är en av de längs polarcirkeln mest nordliga trädformerna på jorden.
Alla de tre svenska björkarterna (dvärgbjörk, glasbjörk och vårtbjörk) kan korsa sig med varandra.

Björklöv kan användas som ett enkelt tvättmedel. De smutsiga plaggen läggs i en plastpåse tillsammans med färska björklöv och varmt vatten och snurras runt i luften ett par varv. Påsen hänges sedan på ryggsäcken medan man går så att den bearbetas mekaniskt. Kläderna blir inte lika rena som när de tvättas i en vanlig tvättmaskin men ändå betydligt renare än innan. Detta beror på att björklöven innehåller en sorts tvålämne, som även gör att det tvättade plagget luktar gott. Även askan från björkved, förr kallad pottaska, kan användas för att tvätta möbler och skura golv. Den ger nämligen lut om den blandas med vatten.

När man tänder eld på en bit björknäver bildas en tjock, svart olja som förr användes för att limma ihop trasigt porslin: man strök oljan på brottytorna och tryckte ihop dem. När oljan sedan stelnat kunde man putsa bort det som trängt ur snittet och fick därmed i bästa fall en osynlig lagning.

- - -

Birch is the name of a certain tree of the genus Betula (pronounced /ˈbɛtjʊlə/ Bé-tu-la),[1] in the family Betulaceae, closely related to the beech/oak family, Fagaceae.

Birch leaves can be used as a simple detergent. The dirty clothes are placed in a plastic bag with fresh birch leaves and hot water and swirled around in the air a few times. The bag hung since the backpack while you go to the processed mechanically. The clothes are not as clean as when they are washed in an ordinary washing machine but still much cleaner than before. This is because the Björklöven contains a kind of soapy substance, which means that it also washed garment smells good. Even the ash from birch wood, formerly known as potash, can be used to wash the furniture and mopping floors. It suggests the bleach if it is mixed with water.

From Wikipedia, the free encyclopediaEller denna lilla lilla björk, nämligen Björksopp

Björksopp (Leccinum scabrum) är en ätlig sopp som är vanligt förekommande i hela Sverige. Den hör till gruppen strävsoppar och just denna art kallas ofta bara just strävsopp.

Hos äldre exemplar blir hattköttet ofta "svampigt" i konsistensen, och foten kan bli något träig. Ett tips är att du bara använder de yngre, mer fasta exemplaren till matlagning.

Strävsoppar är ett komplex med flera närstående arter som kan likna varandra mycket. Som matsvampplockare behöver du inte kunna skilja dem alla åt eftersom alla är ätliga.

- - -
The Birch bolete (Leccinum scabrum) is an edible mushroom in the family Boletaceae, and was formerly classified as Boletus scaber. The birch bolete is widespread in Europe as well as elsewhere in the Northern Hemisphere, occurring only in mycorrhizal association with birch trees. The birch bolete fruits from June to October.

L. scabrum has been found in association with ornamental birch trees planted outside of its native range, such as in California.

In older specimens are often the meat hat "spongy" texture, and the foot may be slightly woody. One suggestion is that you only use the younger, more specimens were fixed for cooking.

Leccinum is a complex of several related species may resemble each other much. As edible mushroom pickers, you will not be able to separate them all since each is edible.

Outdoor Wednesday


My World
269 av 365