13 dec. 2009

Fototriss - Glitter

Glitter -
Glitter describes an assortment of very small (roughly 1 mm²) pieces of paper, glass or plastic painted in metallic, neon and iridescent colors to reflect light in a sparkling spectrum. Glitter is usually sold and stored in canisters somewhat similar to salt shakers, which have openings that control the flow of glitter. These canisters may contain one or many colors. It can be permanently applied with strong glue, or temporarily applied with other sticky materials, such as makeup. It is not to be confused with confetti, which contains larger pieces, nor sequins, which are larger yet.

Glitter is used in craft projects, especially for children, because of the brilliant effects which can be achieved relatively easily. Glitter is used as an element of Christmas decorations, and can be added to rubbers and plastics. It is also often put into cosmetic products like lip gloss and eyeshadow. Glittery cosmetics are popular with youth, but are worn by adults.

Glitter was invented by Henry Ruschmann on his Hereford cattle farm in Bernardsville, New Jersey. Accounts conflict as to when glitter was invented--some say 1934 and others shortly after World War II. Today the company he founded Meadowbrook Inventions is the world's leading manufacturer and supplier of glitter.Lucia -
firas den 13 december och markerar tillsammans med advent inledningen på julfirandet. Det förekommer två huvudsakliga traditioner av att fira luciadagen, en har sin grund i Sverige, en annan på Sicilien.

Den svenska traditionen har sitt ursprung i både hedniska och kristna seder. Enligt folktron var det en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren kunde tala under lucianatten. Alla julförberedelser skulle vara klara till luciadagen och det firade man med att äta och dricka litet extra. Även husdjuren fick extra foder. Under den sista tiden med julianska kalenderräkningen, det vill säga innan den nuvarande gregorianska kalendern infördes under 1700-talet, inföll luciadagen samtidigt som vintersolståndet på norra halvklotet.

Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som kan kopplas till ett helgon: Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa och som dog på 300-talet.

Luciafirande och besläktade traditioner har genomgått en utveckling genom århundradena; omkring sekelskiftet 1900 etablerades en gemensam och allmänt spridd luciatradition i Sverige. Den moderna svenska luciatraditionen (se även Sveriges Lucia) har troligen ett starkare ursprung i Västsverige, i Västergötland och Värmland. Därifrån har den spritt sig över hela Sverige.

Under 1900-talet har luciafirandet spritts till andra områden och delar av världen såsom finlandssvenska områden i Finland, delvis i Danmark och Norge samt bland svenskättade i USA.
På Sicilien, där helgonet Sankta Lucia föddes, firas en luciatradition där barnen lämnar över mat till helgonet samt till en ”flygande åsna” som hjälper Lucia att ge presenter. Om barnen råkar se henne kommer hon enligt sägnen att kasta aska i deras ögon, så att de blir tillfälligt blinda.

Nå stämmer det? Är Wikipedia något att lita på?Fototriss 75