2 nov. 2010

338. Vimmel
307 av 365

Dovhjorten (Dama dama) är ett hjortdjur som är mindre än kronhjorten.
Ordet dovhjort är belagt sedan 1600-talet, troligen ytterst från något keltiskt språk. Latinets "dama" har troligen samma ursprung. Betydelsen är oviss, kanske "oxe, hjorthanne".

Om sommaren är pälsen rödbrun med vita prickar, med svart rygglinje och vit på magen. På vintern mer gråbrun. Handjuren väger omkring 100-120 kg, medan hondjuren 60-80 kg.

Dovhjorten är normalt gräs- och lövätare. På våren dominerar färska löv, på sommaren bär och på vintern bok- och ekollon. Den kan även äta tall- och granskott på vintern, vilket gör att den kan komma i konflikt med det moderna skogsbruket.

Dovhjorten kommer ursprungligen från medelhavsområdet, men är utbredd genom centrala Europa och inplanterades i Storbritannien av romarna. Nordbor har haft dem för jaktändamål, och de utplanterades på flera kungliga jaktområden under 1500-talet.
I Sverige återfinns den numera i vilt tillstånd vanligast i Skåne. Små fläckvisa bestånd i Götaland och ända upp till Västmanland och Uppland. Den svenska populationen är utsläppta dovhjortar från kungsgårdar.

- - -

The Fallow Deer (Dama dama) is a ruminant mammal belonging to the family Cervidae.
The male is known as a buck, the female is a doe, and the young a fawn. Adult bucks are 140–160 cm long and 90–100 cm shoulder height, and 60–85 kg in weight; does are 130–150 cm long and 75–85 cm shoulder height, and 30–50 kg in weight. Fawns are born in spring at about 30 cm and weigh around 4.5 kg. The life span is around 12–16 years. All of the Fallow deer have white spots on their backs, and black tips at the ends of their tails.

One noted historical herd of fallow deer is located in the Ottenby Preserve in Öland, Sweden where Karl X Gustav erected a drystone wall some four kilometres long to enclose a royal fallow deer herd in the mid 17th century; the herd still exists as of 2006.
The Fallow Deer is easily tamed and is often kept semi-domesticated in parks today.

In the well-known 16th century English folk ballad "The Three Ravens", the term "fallow doe" is used metaphorically, as meaning "a young woman".
Downe there comes a fallow Doe,
As great with yong as she might goe,


Thank you - Wikipedia, the free encyclopedia