4 nov. 2010

277. Stad

Vilken stad är det?5 poäng - norra halvklotet
4 poäng - Bellman...
3 poäng - många vattendrag och skärgård
2 poäng - miljonstad
1 poäng - Sveriges huvudstad.

Hur många poäng fick du?


308 av 365