14 apr. 2010

Water still-action

Obs. Andra bilden tillhör http://bilduppdraget.wordpress.com/ - spegling. " Att frysa ögonblicket, när världen samtidigt speglar sig i sig själv"


It can be very still and noting moves, no color...Weekend refelction


... but suddenly it will be full of colors and can you hear the sound that soon very soon the wood will hit the water!
Outdoor Wednesday 66