19 mars 2010

The top!Man skall sträva mot toppen men ibland händer det att man för klättra i skuggan av någon annan.
Har du nått toppen? Är /var det någon som skuggade dig?
Fredags färg Gul och turkos