26 juli 2009

Fototriss - Insekter

Nature Note


- Va é det för nåt?
- Vafår gör de på detta viset... (har presic sett Ronja Rövar dotetr med mina barn)- Stor är den.
- Vafår då då?
Bastadsvärmare kanske?

Fototriss