2 feb. 2009

Ticktack, tick tack...

Tiden den går och har får ni se att den verkligen försvinner ibland.

nr 329 - Tidpunkt
Tåget går vid en viss tidpunkt.

Ni ser väl vem som stigit på?

nr 330 - Tiden som går

Här steg tiden på tåget och den gick sin väg. Fartränderna syns fortfarande.

Klockorna får komma med här igen.

nr 23 - klocka

Undra om denna är inspirerade i designen av Mac?

nr 53 - klockor

Undra om tiden går dubbelt så snabbt här eller bak å fram?