11 mars 2011

Stor äter liten

Denna jätte myra...
This big ant...


Team Fredag, Sinneskatten - Rost


...kankse ätes upp av denna jätte fågel?
...will maybe be eaten by this big bird?


Himmelsk hos Petunia

Wednesday bird
Outdoor Wednesday