30 juni 2010

44. Distans

Hur är det med dina mor och far föräldrar, var det din far som höll distans vad gällde barnuppfostran eller var han mer delaktig?
Är det tidsepoken som bestämmer hur mycket manen skall hjälpa till?

Här hos oss har det varit jag som varit mammaledig mest pga av att jag varit arbetssökande i omgångar och givetvis spelar lönen en roll - han min älskade man har högre lön och förlorat mer på att vara hemma.
Men han hjälper till massor och när jag studerade och bodde på annan ort i ett års tid och bara var hemma på helger var det han som jobbade heltid och hade hand o tre barn.

______________________________________________________

What about your mother and father's parents, it was your father who kept a distance as regards the upbringing of children, or was he more involved?
Is the era that determines how much the man to help?

Here with us, it was me who was on maternity leave, mostly because of my job was on tap and of course play a role in salary - he is my loved one has higher wages and lost more of being at home.
But he helps a lot and when I studied and lived elsewhere for a year and was only home on weekends, it was he who worked full time and was in charge o three children.Wordful Wednesday

182 av 365