23 maj 2010

TrädkrypareBird freak

Trädkrypare (Certhia familiaris), The Eurasian Treecreeper or Common Treecreeper, Certhia familiaris.

Trädkryparen är insektsätare och klättrar uppför trädstammar som en mus, för att leta efter insekter som den plockar från skrevor i barken med sin fina böjda näbb. Den flyger sedan till foten av ett annat träd med en distinkt oregelbunden flykt. Fågeln lever ensam på vintern, men kan bilda gemensamma sovplatser under kallt väder.

The Eurasian Treecreeper is insectivorous and climbs up tree trunks like a mouse, to search for insects which it picks from crevices in the bark with its fine curved bill. It then flies to the base of another tree with a distinctive erratic flight. This bird is solitary in winter, but may form communal roosts in cold weather.