13 okt. 2010

119. Höst
Röd flugsvamp – är jultomten schaman?

Den röda flugsvampen är kanske den vackraste av våra hattsvampar, och även den lättaste att känna igen. Den ingår i släktet Amanita som innehåller såväl ätliga, som mycket giftiga, arter. Den röda flugsvampen är måttligt giftig. Konsumtion kan medföra en mängd symptom, allt från illamående och svettningar, till eufori och hallucinationer. Dödsfall är extremt sällsynta, men har inträffat.
Merparten av en marklevande svamp finns under jord, i form av mycel. Den del som på hösten växer upp ovan mark är svampens fruktkropp. Precis som de flesta storsvampar lever röd flugsvamp i symbios med gröna växter. I flugsvampens fall är det främst barrträd, men även björk. Mycelet växer in i rötterna på trädet och de två utbyter näringsämnen vilket gynnar båda parter.

Jultomten
Hur var det då med jultomten? En teori, framförd av etnobotanisten Jonathan Ott, är att jultomten är kvarlevan av en sibirisk tradition. Shamanen ska natten innan rituella festligheter ha klättrat ned genom rökhålet i hyddorna med en säck flugsvampar som han delade ut. Inga egentliga belägg finns dock för detta rätt märkliga beteende, och Otts resonemang vilar på ganska vaga grunder, som till exempel likheten mellan tomtens rödvita dräkt och flugsvampens färger.
Text: Christopher Reisborg

Här kommer det ifrån
Amanita muscaria, commonly known as the fly agaric or fly Amanita , is poisonous.

Although generally considered poisonous, deaths are extremely rare, and it has been consumed as a food in parts of Europe, Asia, and North America after parboiling in water. Amanita muscaria is now primarily famed for its hallucinogenic properties, with its main psychoactive constituent being the compound muscimol. It was used as an intoxicant and entheogen by the peoples of Siberia and has a religious significance in these cultures. There has been much speculation on traditional use of this mushroom as an intoxicant in places other than Siberia; however, such traditions are far less well-documented.

The American banker and amateur ethnomycologist R. Gordon Wasson proposed the fly agaric was in fact the Soma talked about in the ancient Rig Veda texts of India; since its introduction in 1968, this theory has gained both followers and detractors in anthropological literature

From Wikipedia, the free encyclopedia287 av 365


Denna har jag visat vid annat tema men tar den igen då den hänger ihop.


Röd flugsvamp (Amanita muscaria) är en mycket vanlig svamp med typiskt utseende, röd med vita prickar. Liksom många flugsvampar är den röda flugsvampen giftig och skall därför inte användas som matsvamp.

Traditionella användningsområden är som insektsgift och som drog, och av sibiriska schamaner för att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. Linné beskrev hur slem från mosade ruttna flugsvampar kunde användas för att utrota vägglöss.
Enligt sägnen använde vikingar röd flugsvamp för att framkalla tillräckligt mycket vrede för att kunna gå bärsärkagång. Det finns dock inga historiska bevis för detta och de flesta forskare är överens om att det bara rör sig om en myt.

Ett av giftämnena i röd flugsvamp heter muskarin. Giftet har en kolinerg effekt på till exempel körtlar och glatt muskulatur.